بخش کشاورزی چین با مشکل مهمی مواجه است و آن اینکه با زمین محدود باید جمعیت بیشتری را تغذیه کند و این موضوع نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است.

در حالی که کارشناسان نگران این بودند که چین با زمین‌های محدود چطور غذای جمعیت روبه فزاینده خود را تامین خواهد کرد، اما این کشور با اجرای طرحی در سال 1978 کشاورزی این کشور را متحول کرد و توانست سرانه تولید را در برخی محصولات تا 6 برابر افزایش دهد.

اجرای این طرح که 35 سال پیش آغاز شد، در زمینه اصلاح زیرساخت‌های بخش کشاورزی بود که به توسعه سریع این بخش انجامید. این اصلاحات شامل مسئولیت‌پذیری در قبال قرارداد‌های کشاورزان بود که باعث شد، حق استفاده از زمین‌های کشاورزی به خانوارها برگردد و کار مزرعه نظم خاصی بگیرد و در نهایت به افزایش بیشتر تولید منجر شد.

همچنین با اجرای طرح اصلاح زیرساخت‌های کشاورزی در چین تمام بازارهای تک‌قطبی محصولات کشاورزی و سیاست‌های محدود کننده بخش کشاورزی برداشته شد و به کشاورزان اجازه داده شد تا مشاغل متنوع را در این بخش توسعه دهند.

از سوی دیگر برقراری تجارت در استان‌ها عامل مؤثری برای افزایش اشتیاق کشاورزان برای تولید شد. این اصلاح ساختار به صورت بی‌سابقه‌ای تولید را در این کشور توسعه داد و اجازه داد تا بخش کشاورزی رشد سریعی به ویژه در تولید غلات داشته باشد، طوری که دستاوردهایی که با این اصلاح ساختاری به دست آمد، بسیار قابل توجه بود.

به رغم اینکه در سال 1990 کشاورزی چین و اقتصاد روستایی با مشکل بی‌سابقه‌ای مواجه شد، اما شتاب توسعه همچنان در وضعیت مناسبی بود. در اکثر محصولات مصرفی و ذخیره‌ای تولید و تقاضا در یک توازن مناسب قرار گرفت و  سال 2004 نقطه عطفی در بخش کشاورزی کشور چین شد، به طوری که تولید غلات به حدود 470میلیون تن رسید و چین توانست تولید غلات دنیا را هدایت کند.

در خصوص تولید سایر محصولات کشاورزی مانند کتان، دانه‌های روغنی،‌میوه، گوشت، تخم مرغ، محصولات شیلاتی و صیفی جات مزیت‌های ویژه‌ای یافت.

با اصلاح ساختار بخش کشاورزی در چین سرانه تولید به صورت معنی‌داری افزایش یافت، به طوری که در سال 2004 سرانه تولید غلات 362کیلوگرم شد و نیز سرانه تولید گوشت (غیر حلال) 44.6 کیلوگرم گوشت گاو 17.4 کیلوگرم، گوشت گوسفند 37.8کیلوگرم رسید.

بر اساس این گزارش در ابتدای اجرای این طرح در سال 1978 سرانه تولید غلات حدود 300هزار تن بود که در سال 2004 به 470هزار تن رسید.

همچنین در ابتدای اجرای این طرح تولید غلات 304 میلیون تن بود که در پایان این طرح به 469 میلیون تن رسید.